Parkering, Billingen

Hitta till parkeringsplatsen: I Strömsholm, sväng av väg 252 mot Munktorp och Herrskogen. Fortsätt 3,5 kilometer till Stenby och sväng vänster mot Ullvi. I Norrsylta, 1 km, sväng vänster mot Dåvö. Kör ytterligare 2,7 kilometer och sväng höger i T-korsningen. I nästa T-korsning, 1,1 km, följ skyltning mot Billingen. Avstånd från Strömsholm ca 10 kilometer.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Parkeringsplats

Kontakta oss

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Vi bygger bostäder i Strömsholms naturreservat – för insekter alltså

    23 mar

    Just nu pågår arbetet med att bredda riksväg 56 mellan Västerås och Kvicksund. Det innebär att flera träd längs med vägen har sågats ner. En del av de stockar från framförallt ek har vi tagit hand om. De har vi placerat ut på Billingen och Jordmarken i Strömsholms naturreservat. Förhoppningen är att stockarna ska locka till sig insekter som lever i gamla multnande träd. Men vi hoppas att även olika svampar, mossor och andra växter ska trivas på stockarna.