Parkering, Kuggenäs

Vid naturreservatet är det 4 timmars parkeringstid.

Observera! I appen får du fel vägvisning om du kör bil. Du hamnar vid en vägbom. I Lunger, kör österut mot Skogstorp 3. Sväng höger vid skylt Björkudden. Fortsätt rakt fram på en mindre väg i Björkudden. Kör cirka 400 meter till en parkering.

Faciliteter:
  • Parkeringsplats

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.