Rastplats, Ormdalen

Här finns bänkar, grillplats och ett vindskydd med fin utsikt över Ormputten. På platsen finns även ved och en yxkubb.

Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
  • Vindskydd

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Ormdalens rastplats är upprustad

    Länsstyrelsen Västmanlands län 17 jun

    Under våren har rastplatsen vid Ormputten i naturreservatet Ormdalen genomgått en renovering. Bland annat har den gamla eldstaden i sten ersatts med en ny och vindskyddet har fått ett nytt tak. Den nya eldstaden är lite större än den gamla och har ett grillgaller. De gamla slita bänkarna runt grillen har ersatts med nya. Dessutom finns nu en yxkubb för att klyva den ved som finns på platsen. Genom naturreservatet Ormdalen går vandringsleden Ormdalsslingan. Hela slingan är ...