Area main nature reserve@2x Stora Hoberget

Skogsbranden år 2014 var en våldsam och intensiv brand. All skog i hela reservatet brann mycket hårt. En del av träden har fallit omkull, en del står kvar som svartbrända pelare. Branden var så intensiv att mycket av marktäcket också brann upp och har lämnat klippor och stenar helt fria från jord och mossa.

För närvarande finns inga friluftsanläggningar i naturreservatet, men för dig med ett par rejäla skor kan du ta en promenad bland de svartbrända träden. Uppe på Hobergsklacken får du dramatisk vy över brandområdet. Tänk dock på att vara försiktig när du besöker området. Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

 • Dahruj7ihy9pbeelkabs

  Skogsbranden i Västmanland år 2014

  Länsstyrelsen Västmanlands län 26 aug

  Den 31 juli 2014 utbröt det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett område stort som 25 000 fotbollsplaner brann upp. Hundratals brandmän, militärer och frivilliga kämpade dygnet under flera veckor för att släcka branden. Tusentals människor och djur fick evakueras, en person miste livet och ett 70-tal byggnader förstördes. Totalkostnaden för räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.

 • Jxm24wuat5dnrodx1oyw

  Nypåträffade fornlämningar i brandområdet

  Länsstyrelsen Västmanlands län 30 nov

  Under hösten 2015 har Länsstyrelsen inventerat fornlämningar i brandområdet. 12 nya stenåldersboplatser som är cirka 8 000-10 000 år gamla har hittats. 100 nya spår efter kolningsverksamheten som pågick i området har också hittats. Klicka på länken för att höra ett reportage från P4 om de nypåträffade fornlämningarna.

 • E8xnj4s3xrbolxdxavn9

  Västmanlands äldsta boplats finns i skogsbrandsområdet

  Länsstyrelsen Västmanlands län 6 mar

  P4 Västmanlands reporter besöker skogsbrandsområdet tillsammans med Anna Onsten-Molander från Länsstyrelsen. Lyssna på inslaget för att få höra om spåren från de äldsta bosättningarna i Västmanland som upptäcktes efter skogsbranden 2014. Länk till inslaget hittar du under Mer information.