Trail main hiking@2x Vandringsled, Badelunda

I Badelunda finns olika stigar och små vägar att vandra runt på. En del av Badelunda fornstig går genom naturreservatet. Längs Badelunda fornstig finns informationstavlor, som berättar om områdets historia. På vissa stigar är det även tillåtet att rida.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
  • Trail main riding@2x Ridning

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.