Vandringsled, Svartberget

I Svartbergets naturreservat kan du vandra längs stigar markerade med blå färg. Följer du stigen i nord-sydlig riktning så är den knappt en kilometer lång. Stigen är tidvis brant och slingrar sig längs sluttningar och djupa dagbrott. Vissa delar av stigen, i den östra delen, är även en ridstig. Bruksleden går längs med reservatet västra sida och passerar igenom reservatets nordligaste del för att fortsätta i Jättåsens naturreservat. Denna stig är markerad med orange färg och tillhör etapp 15 av Bruksleden.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.2 km

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.