Area main nature reserve@2x Venabäcken

Venabäckens naturreservat består av den slingrande Venabäcken med sin omgivning av myrmark och skog. Både vattnet och markerna intill myllrar av liv. I bäcken finns till exempel länets största samling av den ovanliga och hotade flodpärlmusslan. Här finns också gott om fisk som öring, lake och stensimpa. Du kan se spår av bäverns framfart, såväl hyddor, dammar och fällda träd. I naturreservatet trivs kabbeleka, blåsippor och ormbär.

Från parkeringen finns en 150 meter lång stig som leder fram till en eldplats vid Musseluddden. I övrigt finns det inga anlagda stigar anlagda utan var och en får finna sin egen väg längs den slingrande bäcken.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Vsahrrytwpxazlucasis

    Under ytan i Venabäcken

    Länsstyrelsen Västmanlands län 22 okt

    Venabäcken är ett av de fyra ställen i länet där den sällsynta flodpärlmusslan trivs. Den sällsynta musslan är fredad och får inte plockas upp. Men med utrustning för att kunna se under vatten går det att hitta och titta på dem. När Länsstyrelsen gjorde ett besök i naturreservatet passade vi på att filma Venabäckens flodpärlmusslor.