Älvrummet

Älvrummet mitt i Trollhättan är kanske mest känt för de dånande vattenmassorna. Men området har även en intressant historia som omges av storslagen och vacker natur.

Fascinerande skådespel Under sommaren kan du uppleva ett fascinerande skådespel. Då öppnas dammluckorna och vattnet kan åter kasta sig ned för fallfåran. Fallpåsläpp sker vid bestämda tider under hela sommaren.

I juli kan du njuta av folkfesten ”Fallens dagar”. Du kan ta del av en mängd olika evenemang, men självklart står fallen i centrum. Under dagarna sker fallpåsläpp flera gånger om dagen.

Från fallen kan du genom att promenera söderut följa 250 års slussbyggen. Slussarna ligger i en storslagen och rik natur. Det är ett unikt tillfälle att studera olika slusstekniker sida vid sida.

Storslagen utsikt och dramatisk natur Uppifrån Kopparklinten har du en magnifik utsikt över Trollhättan och Göta älv. En stig löper ner för de mäktiga branterna. Den tar dig utmed älven genom områden med gamla granar och grova ekar. Här och var är växtligheten rikare med ädla lövträd och hassel. I branterna kan du se flera olika växter, bland annat kungsmynta, harklöver och bergjohannesört.

Skyddat naturområde Älvrummet är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Delar av området är skyddat som naturreservat.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla värdefulla rasbranter och skogsmiljöer utmed Göta älv. Syftet är också se till att området kan fortsätta att användas för friluftsliv och naturmiljöstudier. Reservatet är ca 61 hektar.

Att göra:
 • Naturreservat
Vill dit
 • 20201129151031 16066590233487405289422786471538.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190902155140 69620639 415078479134064 1829163873433812992 n.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200709162141 4 4ruaug.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200510172423 4 pqf0v3.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200709134127 4 mznyz1.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190418193632 img 5363.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180824214903 4 elw21k.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Jörgen Friman-Örn

  Mycket vacker omgivning, ta en promenad på Kärlekens stig utmed älven är oslagbart vackert. Avsluta med en räkmacka på sluss cafét .

  mer än ett år