S:t Olovskälla

S:t Olovs källa i Björskogs socken är en av många olofskällor som är spridda längs de forna pilgrimslederna. De mest kända olofskällorna finns i Borgsjö i Medelpad samt i Pilgrimsstad, Jämtland. Källorna skapades enligt legenden av S:t Olav själv som likt Moses stötte med sin stav i marken och frambringade vatten. I närheten av denna källa lär ett kapell ha funnits.

Källans vattenspegel har varit större men stenades igen på 1960-talet, av rädsla för att små barn skulle kunna drunkna i källan.

Förbi S:t Olovs källa passerar en pilgrimsled som sträcker sig från Nidaros (Trondheim) till Santiago de Compostela i Spanien. Pilgrimsvandringar gjordes av dem som sökte botgöring för begångna synder. Pilgrimsvandringarna i Sverige började vid den tid då landet kristnades och pågick fram till reformationen då Gustav Vasa förbjöd dem. ”Arbeta mer, vandra mindre”, var Vasas budskap till sina undersåtar.

-Kanske har S:t Olovs källa varit en hednisk offerkälla från början. Om utloppet går mot norr kan det vara så. Man trodde förr att sådana källor gav kraft och tog sjukdom och olyckor med sig. Man offrade något metallföremål, som man ”fäste” det onda på. Källorna ”kristnades” av munkar och präster då de inte på annat sätt fick bukt med källkulten. Därav alla ”sankt”

Sök även på Naturkartan: Heliga trefaldighets kyrka, Arboga - Köpings kyrka, Anslutningsled till Romboleden så hittar du den 25 km långa leden.

Faciliteter:
  • Forn-/kulturminne
Hitta hit:

Skyltat från Elljusspåret i Valskog

Kontakta oss

Kungsor logo

Lina Ekdahl

Kungsör turistinformation
Epost: [email protected]
Tel: 0227-600 101