Askrikerundan

Askrikerundan är en 5,5 km lång vandrings- och cykelled i lätt terräng. Längs med leden som bland annat går genom barrskog vandrar man en sträcka längs med strandkanten. Leden är markerad med rött i terrängen. Hela sträckan är också cykelstig anpassad för mountainbike.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Cykling
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 5.0 km
Backar:

Flack terräng.

Vegetation:

Barrskog och längs med fjärden.

Parkering:

Gamla Ellboda, Askrike Caming eller Waxholms Golfklubb.

Hitta hit:

Vandringsleden/cykelstigen är lättast att nå från parkeringen vid Ellboda. Närmaste busshållplats är Ellboda friluftsgård.

Med bil från Stockholm: Väg 274 mot Vaxholm. Kör 7,1 km. Sväng höger till Pålsundsvägen skyltat mot Bogesund. Fortsätt på Pålsundsvägen tills du når parkeringen vid Ellboda.