Area main nature reserve@2x Bogesundslandet

Ströva på mjuka stigar, längs med glittrande fjärdar, under lindarnas ljusa lövverk. Bogesundslandet (naturreservat sedan 2015) utgör hälften av Vaxholm kommuns landyta. Storleken och närheten till Stockholm gör området unikt.

Markerade vandrings-, rid- och cykelleder bjuder in till de fria markerna och visar vägen till platser väl värda ett besök (cykling i terrängen är endast tillåten på markerade leder). På vintern förvandlas golfbanan till ett område för skidor på längden. Tänk på att visa hänsyn till varandra flera leder samnyttjas av vandrare och cyklister och att hundar ska vara kopplade året runt på Bogesundslandet.

Gammelskog ek, lind och tall varvas med jordbrukens åkrar och betesmarker. Dammstakärret och dess våtmarker är ett Natura 2000-område och hem till en mängd olika djur- och växtarter. På Bogesundslandet finns flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd. Vid Bogesundsslott håller slottskaféet öppet delar av året.

Naturreservatet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Har du som besökare synpunkter på reservatet kan du lämna dem till skogsbruk@sfv.se

Att göra:
  • Area main cultural park@2x Kulturreservat
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Parkering:

Utmärkta parkeringsplatser i närheten av vandringsleder, kulturlämningar, rastplatser och Bogesunds Slott.

Adress:

Entré via Pålsundsvägen (från Stockholm väg 274 eller via Pålsundsbron från Vaxön).

Kommunikationer:

Pålsundsvägen löper igenom hela Bogesundslandet. Härifrån tar du dit till de olika sevärdheterna i naturen.

Hitta hit:

Bogesundslandet nås från Stockholm väg 274 till Bogesundsvägen eller via Vaxholm (Vaxön). Kollektivtrafik: Från Stockholm med buss 670 eller 671 Bil: Från Stockholm väg 274, sväng höger till Pålsundsvägen, skyltat mot Bogesundslandet.