Jordbrodammen

Svarta björkskelett sticker upp ur vattnet. Jordbrodammen var ursprungligen ett kärr som efter utdikning växte igen med björkskog. På 90-talet återskapades våtmarken för att ta hand om golfbanans bevattning. Nu är dammen också en omtyckt häckningsplats för flera sorters fåglar bland annat smådopping, sothöna, snatterand och sångsvan. Jordbrodammen hittar du längs landsvägen, ungefär mitt på Bogesundslandet.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Det är möjligt att stanna till och parkera intill landsvägen.

Hitta hit:

Med bil från Stockholm: Väg 274 mot Vaxholm. Kör 7,1 km. Sväng höger till Pålsundsvägen skyltat mot Bogesund. Fortsätt på Pålsundsvägen tills du når Jordbrodammen som ligger ungefär mitt på Bogesundslandet i anslutning till vägen, strax norr om Waxholms golfklubb. Närmaste busshållplats är Askrikevägen.