Nässeldalsrundan

Nässeldalsrundan är en 5,5 km lång vandringsled. Längs med leden som är kuperad får man möjlighet att se både hav och sjö i naturskogsmiljö. Längs med leden finns det även rast- och grillplatser samt ett vindskydd. Leden är markerad med blått i terrängen.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 5.0 km
Vegetation:

Skog med smal stig, kuperad terräng.

Parkering:

Parkering söder om Dammstakärret, i närheten av Broknäs gård.

Hitta hit:

Bil: Från Stockholm väg 274, sväng höger till Pålsundsvägen, skyltat mot Bogesundslandet. Följ Pålsundsvägen 3,5 km tills skylning mot Broknäs gård. Sväng vänster och kör drygt 2 km, förbi gården, tills du når den lilla parkeringen söder om Dammstakärret där Nässeldalsrundan startar. Närmsta busshållplats är Ekevägen.