Naturvärdet Ytterby gruva

Vid Ytterby gruva på Resarö påträffades för drygt 200 år sedan en tung svart sten. Det blev början till en enastående utveckling inom svensk kemisk forskning. Här hittades 23 grundämnen, varav fyra har fått namn efter platsen; yttrium, ytterbium, terbium och erbium. Det världsunika Ytterby besöks regelbundet av nobelpristagare och vetenskapsmän.

Från gruvdriftens början bröts kvarts till järnverken i norra Uppland och senare bröts här även fältspat till glas och porslinsfabriker.

Att göra:
  • Naturvärde
Hitta hit:

Med bil från Stockholm: Kör E18 mot Norrtälje. Sväng av vid avfart nummer 185 mot Vaxholm och kör cirka 15 km. Följ skylt mot Resarö. Efter cirka 2 km är du framme vid ICA-affären, sväng höger Ytterbyvägen. Kör cirka 1 km till Ytterbyvägen 65. Framme! Ta trätrappan upp till gruvan.

Med buss: Ta buss 670 från Tekniska Högskolan. Stig av vid hållplats Engarn. Här byter du till buss 680 eller 682 till hållplats Ytterby. Bussresan tar cirka 4 min Därifrån går du österut längs med Ytterbyvägen tills du kommer fram till Ytterbyvägen 65, cirka 1 km. Här finner du en brant trätrappa på vänster hand. Ta trappan upp till gruvan.

Med båt: Från Vaxholm går det båt till Ytterby gruva. Den går inte så ofta så kolla med Vaxholmsbolagets information om när den går. Från Ytterby gruva går du Ytterbyvägen till vänster, cirka 150 meter. Framme! Ta trätrappan upp till gruvan.