Parkering söder om Dammstakärret

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Parkeringsplats
Parkering:

En liten parkering med plats för cirka fyra personbilar.

Hitta hit:

Bil: Från Stockholm väg 274, sväng höger till Pålsundsvägen, skyltat mot Bogesundslandet. Följ Pålsundsvägen 3,5 km tills skylning mot Broknäs gård. Sväng vänster och kör drygt 2 km, förbi Skyltat mot Broknäs från Bogesundsvägen. Parkeringen ligger på vänster sida efter cirka 900 meter. Närmsta busshållplats är Ekevägen.