Vindskydd Råholmen

Med utsikt över Skogstaviken och Kyrkfjärden ligger rastplatsen Råholmen.

Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
  • Vindskydd
Parkering:

Parkera vid vägen mot Hällesund.

Hitta hit:

Parkera vid vägen mot Hällesund och vandra drygt en km längs med den markerade leden Råholmastigen från Hällesundsvägen till rastplatsen på Råholmen.