Araby naturreservat

I Araby samsas golfgreen och elljusspår med sällsynta skalbaggar. Naturreservatet ligger i skarven mellan Växjö stad och Helgasjöns ropande storlommar. Områdets gamla ekar är hem åt sällsyntheter som gulbent kamklobagge och kardinalfärgad rödrock. Även gröngöling och stenknäck trivs bland jätteträden. Vid golfbanans småvatten finns häckande knipa och rörhöna. På en mindre slåtteräng väntar dessutom fibblor och blåklockor. Kronobergshalvöns fem naturreservat med höga naturvärden erbjuder totalt 1042 hektar (varav 655 hektar av Helgasjöns vatten) som ska främja friluftsliv, motion och unika upplevelsevärden för framtiden. Välkommen ut!
För mer information om Araby naturreservat, se länk nedan.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
Parkering:

Finns vid Araby sjöväg och herrgården.

Hitta hit:

Araby naturreservat ligger väster om stadsdelarna Danneborg och Hovshaga.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00