Place main birds@2x Fågeltorn Drevsjön

Från Drevsjöns fågeltorn bjuds du på fin utsikt över en av kommunens mest intressanta fågelsjöar. Trana, sångsvan, grågås och havsörn ses ofta. Vassarna är vidsträckta och gömmer sällsyntheter. Skäggmes är nämligen iakttagen. Vissa sommarnätter ljuder rördrom, småfläckig sumphöna och vattenrall. Precis norr om sjön finns rastplatsen Vasstugan med både kattuggla och hackspettar i omgivningarna. Väl grusad led ut till tornet vilket gör promenaden hit lättgången.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Fågeltornet ligger i naturreservatet Lunden, vid Drevsjöns nordvästra strand söder om Vasstugan.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00