Galtö naturreservat

Naturreservatet Galtö ligger som en skatt av orörd natur i nordvästra Helgasjön. För att nå hit krävs båt, kanot, kajak eller starka vinterisar. På den långsmala ön (cirka 700m lång och 100m bred) följer gammelskog, död ved, tvära branter, hällar och stormfällda träd. På norra delen av ön växer krypgran. Storlom och fiskgjuse finns i omgivningarna så var aktsam vid besök. För mer information om Galtö, följ Länsstyrelsens länk nedan.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Galtö ligger i Örfjorden i nordvästra delen av Helgasjön.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00