Gårdsby och Hemmesjö Bökeskogs naturreservat

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog tillhör Växjötraktens behagligaste smultronställen. Ändå är naturreservatet förhållandevis okänt. Promenera genom den gnistrande sommarbokskogen till skogsduvans rop. Strosa längs sjöslingan mot de fjärilsrika hagmarkerna intill Lövsjön. Eller vandra till områdets naturliga källa bland fuktiga höststigar och röda löv. Många av ädellövskogens träd är flera hundra år gamla och hem åt ovanliga insekter som superrariteten röd ögonknäppare. Mindre hackspett, grönsångare och stenknäck trivs också i området. Vissa år sjunger mindre flugsnappare. Även brandkronad kungsfågel är iakttagen. För mer information om naturreservatet, klicka dig in på länken nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
  • Tysta platser
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Finns i anslutning till reservatet

Hitta hit:

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog ligger mellan Vikensved-Hinnamåla, ungefär en mil öster om Växjö.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

  • Tysta platser – en värdefull nyhet

    8 jun

    Nu finns 26 tysta platser och områden markerade på startsidan av Naturkartan Växjö och även taggade i appen. Målsättningen har varit att göra tätortsnära natur med god ljudkvalitet mer kända för våra invånare och besökare i Växjö. Platser med stigar i närområdet som är värdefulla för återhämtning, rekreation eller skogsbad i långsam takt. För att landa i grönskan, andas lugnare och samla ny energi. En god ljudmiljö är mer än bara frihet från buller och en viktig kvalitet f...