Hovshaga naturreservat

Områdets biologiska mångfald är rik, med bland annat storlom och spillkråka liksom många örter och fjärilar såsom bastardsvärmare, och orkidén knärot. Besökare kan här uppleva en varierad natur med öppna beteshagar, sjö och stränder, slutna granskogar eller strandskogar med gammal ek och tall. Platsen har varit populär ända sedan stenåldern vilket många fornlämningar vittnar om. Naturreservatets sjö- och tätortsnära läge gör området värdefullt för friluftsliv och rekreation. Här finns ett stort antal stigar och mindre vägar som utnyttjas för promenader, löpning och cykling. Utmed Helgasjön finns flera badplatser med sandstränder, badbryggor och klippta gräsmattor. Välkommen hit till Växjö kommuns sjunde naturreservat. Kronobergshalvöns fem naturreservat med höga naturvärden erbjuder totalt 1042 hektar (varav 655 hektar av Helgasjöns vatten) som ska främja friluftsliv, motion och unika upplevelsevärden för framtiden.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Finns vid Araby sjöväg, Ryttartorpet, Hagavallen och vid Stora Pene.

Hitta hit:

Naturreservatet ligger strax väster om stadsdelen Hovshaga.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00