Hunshults naturreservat

Ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö. Reservatets landskapsvariation är stor och här hittar du gamla ekar, insprängda alkärr och våtmarker som inhyser frodig flora och fauna med lavar, insekter och svampar. Beskåda en och annan myskbock och lyssna till den intensiva fågelsången under vårens blomstertid. Varför inte besöka de vackra åkrarna mellan skogens dungar. Hassel, körsbär och slånbär möter rester från byns gamla ängsfruktodlingar av äpple. Ett besök här är oskattbart. Upplev allt genom en tur på den orange markerade leden. Se länk nedan för mer information. Reservatet ligger i Tingsryds kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Reservatet är beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr och hit tar du dig genom att följa skyltarna från vägen mellan Torne och Urshult. Det finns dels en huvudparkering - den som vägskyltningen visar till - dels en parkering vid Sirköbron på vägen mellan Torne och Urshult.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00