Place main info@2x Informationscentrum Linnés arboretum

Idén till skapandet av Linnés arboretum föddes vid firandet av Carl von Linnés 300-års jubileum strax efter de båda stormarna Per och Gudrun. Teleborgsskogen som drabbades hårt i stormarna och de uppfriskade minnena av Carl von Linné ledde till ett sammarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Ett arborete är en plantering av olika sorters träd och buskar. I detta fallet finns över 150 olika arter insamlade och planterade.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main resting cabin@2x Raststuga
Hitta hit:

Paviljongen ligger i centrala delen av skogen och är utmärkt på kartorna som finns vid samtliga entréer till Teleborgsskogen.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00