Jägaregaps naturreservat

Helgös nordöstligaste del formades när inlandsisen drog sig tillbaka. Ströva längs Stora Jägareås och du blir påmind om krafterna som sattes i rörelse för 10 000 år sedan. När smältvattnet rusade fram i sällskap av sten, sand och grus bildades Växjöåsen. Den långsmala rullstensåsen följer Helgasjön från Åby i norr till Evedal i söder. Ibland är ryggen synlig - ibland är den gömd under vattenytan. Vid Stora Jägareås följer grova tallar stigen till spetsen mot Jägaregap som bildar sund mot ön Lilla Jägareås. Från udden syns ofta storlom och fiskgjuse, ibland också sträckande sjöfåglar. Vintertid är det spännande att undersöka övärlden med skridskor eller skidor. Se länk nedan för mer information om naturreservatet. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Hitta hit:

Stora Jägareås ligger på nordöstra Helgö och nås med bil från Öjaby eller Växjö flygplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00