Jordkällaren i Björnadal

Bland Björnadals höga tallar och täta granplanteringar gömmer sig en liten, hukande jordkällare. Dagar då solsken strömmar in genom öppningen, syns ett svagt forsforcerande ljus genom mörkret. På jordkällarens stenväggar växer den sällsynta lysmossan som lätt för tankarna mot forna tiders sagor om drakguld. I närheten av jordkällaren finns också en gammal varggrop. Sorgmantel och vinbärsfuks tillhör områdets fjärilar. Längs bäcken sydväst om Björnadal växer skogsorkidéerna spindelblomster och korallrot. Hit tar du dig på omarkerade stigar.

Att göra:
  • Barnäventyr
  • Kulturmiljö
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Information
Hitta hit:

Omarkerade skogsvägar från parkeringen vid Hultaklint, vandra cirka 30-45 minuter norr ut längs skogsbilvägen mot Björnadal. Strax efter att du passerat över en bäck visar skyltar mot kulturminne och varggrop. Följ den igenväxta skogsvägen en kort sträcka söderut tills skyltar mot varggrop och Björnadal. Efter cirka fem meter i riktning mot Björnadal leder en liten och delvis igenväxt stig österut mellan täta unggranar. Efter cirka 20-25 meters promenad genom den täta granplanteringen nås öppningen till jordkällaren med lysmossa.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00