Place main viewpoint@2x Kassavikens fågeltorn

Från Kassavikens fågeltorn ser du Södra Bergundasjön ovanifrån. Gråhäger står ofta och fiskar tålmodigt vid vassar och vattenbryn. Skäggdopping finns också här. Bland sumpskogens alar trivs stjärtmes, mindre hackspett, härmsångare och rödvingetrast. Vissa vintrar gästas kanalmynningen av kungsfiskare i intensivt blått.

Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats
  • Place main info@2x Information
Hitta hit:

Kassaviken ligger i de centrala delarna av Bokhultets naturreservat.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00