Asa naturreservat

Barrskog följt av myr och sumpskog. Promenaden genom Asa naturreservat är kort. Samtidigt är området rikt på svamp. Förutom trattkantarell finns rariteter som gropticka och liten kandelabersvamp. Spelande orrtuppar hörs ofta i trakten. Vissa år ropar även pärlugglan i reservatets natursköna miljöer. För mer information om reservatet se länk nedan. Reservatet du befinner dig i förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Finns enstaka omarkerade parkeringsfickor utmed vägen.

Hitta hit:

Asa naturreservat ligger cirka 15 kilometer öster om Lammhult och cirka fyra mil norr om Växjö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00