Kronoberg naturreservat

I Kronoberg naturreservat strosar du till både nutid och forntid. Längs den blåmarkerade kulturslingan formas ny natur i spåren av orkanerna Gudrun och Per. Kika efter gröngöling och lyssna efter järnsparv bland stormskogens torrakor och lövsly. Stigen passerar även ett 3500 år gammalt gravröse från yngre järnåldern. I reservatet väntar också lummig bok- och ekskog med stenknäck och skogsduva. Under senare år har även sällsyntheter som sommargylling, lundsångare och mindre flugsnappare siktats. Kronobergshalvöns fem naturreservat med höga naturvärden erbjuder totalt 1042 hektar (varav 655 hektar av Helgasjöns vatten) som ska främja friluftsliv, motion och unika upplevelsevärden för framtiden. Välkommen ut!
För mer information, se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Naturreservatet ligger mellan Hovshaga och Hissö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00