Area main nature reserve@2x Kronoberg naturreservat

I Kronoberg naturreservat strosar du till både nutid och forntid. Längs den blåmarkerade kulturslingan formas ny natur i spåren av orkanerna Gudrun och Per. Kika efter gröngöling och lyssna efter järnsparv bland stormskogens torrakor och lövsly. Stigen passerar även ett 3500 år gammalt gravröse från yngre järnåldern. I reservatet väntar också lummig bok- och ekskog med stenknäck och skogsduva. Under senare år har även sällsyntheter som sommargylling, lundsångare och mindre flugsnappare siktats. Kronobergshalvöns fem naturreservat med höga naturvärden erbjuder totalt 1042 hektar (varav 655 hektar av Helgasjöns vatten) som ska främja friluftsliv, motion och unika upplevelsevärden för framtiden. Välkommen ut!
För mer information, se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Naturreservatet ligger mellan Hovshaga och Hissö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00

  • Qmejxjxwb41hhvvjiedo

    Frisk luft med Naturpasset

    Växjö kommun 30 apr

    Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundets årliga friskvårdssatsning. Förutom rolig hjärngympa får du frisk luft och motion, vilket samtidigt bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande. Växjö Orienteringsklubb erbjuder år 2020 två stycken Naturpass, där ingår en karta med skogskontroller på Hissö-Kronoberg och en med cykelkontroller på Lantmäteriets 50.000-dels karta. Årets cykelkontroller finns i huvudsak norr och väster om Växjö. Fina upptäcktsfärder med kontroller...