Lugnets park

Lugnets park är en helt ny stadsdelspark i gammal miljö med en historia av odling. Spår från förr ses i stenmurar, uppvuxna fruktträd, rosor och syréner. Hela parken har en lantlig karaktär och lekplatsen har bondgårdstema med lekredskap utformade som kor, hästar och grisar. I Lugnet park finns en klassisk rabatt med ”mormorsväxter” bestående av tåliga, långlivade växter som odlats i Sverige under lång tid.
Läs mer på Växjö kommuns hemsida.

Att göra:
  • Barnäventyr
  • Kulturmiljö
  • Naturvärde
  • Park
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Ligger i norra delen av stadsdelen Hovshaga. Kör Kungsgårdsvägen norrut och sväng höger i Lugnetrondellen in på Lugnets väg. Eller cykla hit via smalspåret.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00