Place main park@2x Lugnets park

Lugnets park är en helt ny stadsdelspark i gammal miljö med en historia av odling. Spår från förr ses i stenmurar, uppvuxna fruktträd, rosor och syréner. Hela parken har en lantlig karaktär och lekplatsen har bondgårdstema med lekredskap utformade som kor, hästar och grisar. I Lugnet park finns en klassisk rabatt med ”mormorsväxter” bestående av tåliga, långlivade växter som odlats i Sverige under lång tid.
Läs mer på Växjö kommuns hemsida.

Att göra:
  • Place main park@2x Park
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main child adventure@2x Barnäventyr
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Ligger i norra delen av stadsdelen Hovshaga. Kör Kungsgårdsvägen norrut och sväng höger i Lugnetrondellen in på Lugnets väg. Eller cykla hit via smalspåret.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00