Trail main hiking@2x Bjurkärrs strandslinga

Denna vandringsstig är belägen i Alvesta kommun. Markerad med orange färg slingrar stigen fram längs Åsnens strandlinje. Skåda gammal ädellövskog med sällsynta lavar och mossor. Utmed sjön hör du ljudet av rik och frodig fågelsång. Slingan har sin start vid en glänta intill parkeringsplatsen. Längs stigen hittar du smultron, gökärt och mattlummer. För mer information om markerade strövstigar i nationalparken, se länken nedan.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near toilet@2x Nära toalett
Längd: 2.6 km
Underlag:

Mindre stig

Backar:

Relativt flackt

Parkering:

Finns i närheten vid entré Bjurkärr

Hitta hit:

Hittas längst ut på Hössön i Alvesta kommun utmed Åsnen.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

  • Vsxigq7ltyusjwiu0utf

    Vandringens dag 2020 - lördag 12 september

    Växjö kommun 7 sep

    Vandringens dag är skapad av Svenska Turistföreningen för att inspirera hela Sverige att komma ut och vandra. September är en perfekt månad för turer ute i friska luften. Passa på att packa med lite matsäck och kläder efter väder så blir turen komplett med gott sällskap. I Naturkartan Växjö finns 60 förslag på vandring, både kort och långt för nya upptäcktsfärder. Inför lördagen kommer här några favoritrundor att välja på nära dig. God tur!