Area main nature reserve@2x Osaby naturreservat

Osaby är nummer ett i kommunen när det gäller biologisk mångfald. Flera trevliga promenadstråk letar sig ut bland naturreservatets skiftande miljöer. Framför säteriet vecklar Hemmaängen ut en vacker midsommarpalett av blommor och fjärilar. Bortom ekarnas hagmark väntar bland annat tjäderskog och kärr liksom Vederslövssjöns stenhällar och stränder. Brandticka, kungsängslilja, utter, vattenbi och kardinalfärgad rödrock tillhör Osabys specialiteter. Storlom, lärkfalk, orre och nötkråka tillhör områdets fåglar. Bland naturreservatets vandringsleder märks 3,6 kilometer långa Sjöslingan och 1,2 kilometer långa Hemmaängsslingan. För mer information om Osaby naturreservat se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Osaby ligger 15 kilometer söder om Växjö.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00