Osabys gula stigar

Vandra omkring i Osabys naturreservat med gott om biologisk mångfald. Dessa stickvägar tar dig till reservatets oupptäckta pärlor. Stickvägarna är sammankopplade med reservatets tre slingor: Hemmaängsslingan, Hagmarksslingan och Sjöslingan. Längd och underlag varierar.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 0.7 km
Underlag:

Varierande naturstigar

Backar:

Flackt

Parkering:

Finns parkering nära Osaby säteri där reservatsparkeringen ligger strax väster om bilvägen.

Hitta hit:

Dessa stigarna ligger inom Osabys naturreservat. Osaby ligger 15 kilometer söder om Växjö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00