Trail main hiking@2x Reservatsstigen Teleborg

I Teleborgs naturreservat promenerar du till lantligt lugn. Sånglärkans drillar och betande hästar finns mot en bakgrund av Växjös hustak och domkyrkospiror. På ängs- och hagmark växer gullviva, jungfrulin och slåttergubbe. Törnsångare och entita tillhör områdets röster. På hösten lockar reservatets hasselsnår till sig den prickiga nötkråkan. Gulpudrad spiklav, sotlav och fällmossa växer på gamla ekar. Flera sköna promenadslingor passerar reservatet. Den rödmarkerade reservatsstigen leder från campus Linnéuniversitetet mot fält, lövdungar och blomsterrik hagmark. Total längd på hela slingan är cirka 4,5 km.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Längd: 4.5 km
Underlag:

Stig, grusväg och några spänger förbi våtmarken

Backar:

Några motlut upp mot vattentornet

Parkering:

Nära parkeringar på campus Linnéuniversitetet eller vid Teleborgs slott.

Hitta hit:

Går i Teleborgs naturreservat som ligger cirka tre kilometer sydost om Växjö centrum.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00