Sjösås ängs naturreservat

Vid Sjösås äng smyger reservatsstigen mellan betesmark och slåtteräng. Hassel, ask och hamlad lind följer blomsterängen tillsammans med slåttergubbe, grönvit nattviol, jungfrulin och solvända. Kanske får du sällskap av gröngöling, göktyta eller stare. Några av områdets gigantiska ekar är ihåliga. Visst påminner de vagt om den afrikanska savannens baobaber eller Pippi Långstrumps sockerdricksträd! Se länk nedan för mer information om reservatet. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Finns i anslutning till reservatet vid Sjösås G:a kyrka

Hitta hit:

Sjösås äng ligger i norra utkanten av Braås.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00