Area main nature reserve@2x Skårtaryd urskogs naturreservat

Gammelskogen i Skårtaryd sätter lätt fantasin i rörelse. Reservatsstigen smyger mellan grova träd och stora stenblock. Vildmarkskänslan är påtaglig och svamp- och bärmarkerna generösa. Mängden döda träd betyder gott om insekter och hackspettar. Både tjäder och orre finns i skogen. Under sommaren blommar linnea längs områdets fantastiska skogsvägar. För mer information om reservatet se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Skårtaryd urskogs naturreservat ligger cirka 15 kilometer nordost Växjö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00