Skårtaryds vandringsled

Orangemarkerad slinga tar dig genom Skårtaryds naturreservat och ger dig gröna härliga upplevelser i rofylld vacker urskog. Var aktsam om den känsliga naturen, håll dig till stigen.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 1.4 km
Underlag:

Stig och mindre grusväg

Backar:

Flackt

Hitta hit:

Skårtaryd urskogs naturreservat ligger cirka 15 kilometer nordost Växjö.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00