Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main naturalvalue@2x Notteryds Slåtteräng

När militärens gamla skjutbana blev till slåtteräng fick marken nytt liv. Jungfrulin, höskallra och blåsuga tillhör floran liksom det sällsynta dvärglinet. Tidigt på våren blommar väldoftande tibast i skogskanten. På sommaren lockar växtligheten bland annat till sig steklar, bin, blåvingar och pärlemorfjärilar.

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Slåtterängen ligger i Notteryds naturreservat.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00