Soldatmossens naturreservat

Vilt, svårtillgängligt och gåtfullt. Soldatmossen bjuder på både utmaningar och belöningar. Att hitta till det lilla naturreservatet kräver koll på både kompass och karta. Dessutom saknas markerade leder eller ordentliga stigar, vilket innebär att du bör komma i sällskap av stövlar. Känslan av vildmark står för den största attraktionen. Gammelskog med gran, björk och tall varvas med sumpskog och svårtillgängliga kärr och igenväxande myrmark. Förekomsten av insekter och vedlevande svampar är rik. Tjäder och hackspettar finns också. Vissa år ropar pärluggla. För mer information om reservatet se länk nedan till Länsstyrelsens hemsida. Reservatet ligger i Uppvidinge kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Följ Soldatvägen söderut till en vändplan med plats för ett fåtal bilar.

Hitta hit:

Vägskyltning saknas till reservatet som ligger precis intill gränsen mellan Uppvidinge och Växjö kommun. Från riksväg 23/37 mellan Braås och Nottebäck, sväng av mot Älmeshult och vik strax av söderut längs en mindre skogsväg skyltad som Soldatvägen.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00