Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Trail main hiking@2x Stig Bjursjö

Omarkerad stig som går från Parkering Bjursjö till Sjöuddens slåtteräng.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Underlag: Liten omarkerad stig
Parkering:

Finns i starten på stigen vid torpet Bjursjö.

Hitta hit:

Sjöuddens slåtteräng ligger nära torpet Bjursjö, mellan Bråt och riksväg 30. Stigen går från parkering Bjursjö till Sjöuddens slåtteräng.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00