Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main outdoor gym@2x Tetraedern

Tetraedern är en ny installation i Växjö kommuns satsning på konst, natur, träning och friluftsliv runt sjön Trummen. Platsen ligger väl synlig på den nordöstra sidan av Trummen. Fin kvällssol ger plats för både för aktivitet och stillhet med utblickar över sjöns vattenspegel. En mötesplats som ger energi.

Att göra:
  • Place main climbing@2x Klättring
  • Place main running@2x Löpning
  • Place main birds@2x Fågelskådning
  • Place main outdoor gym@2x Utegym
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Det är ont om parkeringsplatser nära så kom hit till fots eller på cykel.

Hitta hit:

Följ cykelvägen hit till den nordöstra sidan av Trummen, längs med Tingsrydsvägen.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00