Tummefly

Promenera skogsvägarna söder om Skårtaryds urskog och du når en vidsträckt och ödslig vildmarksmosaik. Söder om Åsamossarna följer gåtfulla Guppe göl och Tummegöl omgivna av sanka myrmarker och gungflyn. Älg, orre och tjäder trivs i miljöerna liksom dubbeltrast och gök. I området finns också fina bär- och svampmarker. Även lodjur har setts här.

Att göra:
  • Bärplockning
  • Naturvärde
Hitta hit:

Området ligger cirka 15 kilometer nordost Växjö.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00