Tomsängen

Tomsängen är ett värdefullt område vid Högsjöns strand som rymmer både vildvuxen lövskog och ståtliga hagmarker med grova träd. En bra tid att besöka området är om våren när löven börjar slå ut och blåsippor, vitsippor och gullvivor täcker markerna.

Vandringsslingan genom reservatet är ca. 2 km lång och tar dig genom de vackra hagmarkerna och längst med sjön.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Parkering:

Mindre parkering i direkt anslutning till där leden börjar.

Kommunikationer:

Ta buss 402 mot Högsjö. Stig av vid hållplats "Bistorp". Vandringsledens början ligger 300 meter från hållplatsen i riktning mot Högsjö. Observera att turerna är begränsade. Läs mer på www.sormlandstrafiken.se

Kontakta oss

Ellinor Larsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 51
Växel: 0151-191 00