Stockholms naturområden och parker är öppna och tillgängliga för alla som vill komma ut i naturen. För att stadens grönområden ska kunna användas av alla är det viktigt att vi alla hjälps åt ta hand om dem.

Tack vare våra grönområden, parker, friluftsliv och vatten kallas vi för den blå och gröna staden. I Stockholm har du alltid nära till naturen.

Aktivitetsflöde