• Lg1u87oklt7p2jj41j1v

  Film om reservaten

  Stockholms stad 25 okt

  Vi har tagit fram en film om naturreservaten i Stockholms stad. Filmen presenterar stadens alla reservat och ger en glimt av vad du som besökare kan uppleva på plats. När Stockholm växer väntas fler vilja besöka reservaten och de blir då en allt större resurs för vårt välmående och som mötesplats. Stockholms stad satsar därför på utökad tillgänglighet och information, samt att utveckla områdenas rekreativa och ekologiska värden. Visionen är att reservaten ska bli än mer ti...

 • Ovhyaymg2jtwn7qanbio

  Skyltar med länk och QR-kod

  Stockholms stad 18 okt

  Nu sätter vi upp små skyltar med information om Naturkartan i våra reservat. På skylten finns en länk och QR-kod som leder dig till Stockholms stads information på Naturkartan. Detta för att göra det enklare att hitta till mer information om våra naturreservat. God Tur!

 • Yjvbwsqitogrsgj2cqt9

  Vi höjer naturvärden och skapar blomrika ängar i Nackareservatet

  Stockholms stad 4 sep

  Stockholms stad har genom fastighetskontoret lagt om skötseln på flera av Nackareservatets ängsmarker under 2017. Målet är att höja ängarnas naturvärden och skapa mer blomrika ängar.