• Svtzlhpkka55dflh6tna

  Vildmarkskänsla i Alby naturreservat - nyhet!

  Tyresö kommun 17 mar 10:00

  I Alby naturreservat finns områden med riktig fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är li...

 • Tbkpptgx4onceqeno5fu

  Vårvandring längs Fatburen och Albysjön - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 27 mar 10:00

  Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar titta fram och dagarna blir allt ljusare. Fira våren med att gå en guidad tur längs delar av Tyresåns sjösystem i Alby naturreservat. Vid Follbrinksströmmen låg en gång Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess porlande vatten. Den lilla sjön Fatburen kantas av grovstammiga ekar och aspar och bävern har lämnat tydliga spår i strandkanten. På hällarna vid Albysjön växer knotiga gamla tallar och i Uddby möts vi av gamla kul...

 • Xnpcbbazarrpv7yi1ijb

  Gudö å, Långsjön och Tyresta - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 12 apr 10:00

  Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn. Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår v...

 • P4e3sbu2hqfw1zeei91w

  Kolardammarna i Alby naturreservat - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 25 apr 11:00

  Lättvandrad guidning anpassad för rullstol och barnvagn. Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarken. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur. På våren leker grodorna och paddorna och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka...

 • Di6j0p5yofirpdxzpm6w

  Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen - Medelsvår till svår guidning

  Tyresö kommun 28 apr 10:00

  Medelsvår till svår guidning med ett par partier som är lite mer krävande. Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tall...