Södra bohuslän

20210718145921 2021 07 16 10.58.27.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Rodrigo
14 Jul 2021

Signaturled Södra Bohuslän Den södra delen av Bohusleden går i utkanten av Göteborg. Trots att det är en stadsnära led vandrar du i tystnad genom flera naturreservat, förbi fiskrika sjöar och under täta bokskogar. Sträckorna är korta och vid varje dags slut finns ett boende. Här beskrivs en fyra dagar lång vandring från Stensjön till Kungälv/Fontin. Vi kallar den Signaturled Södra Bohuslän.