Välkommen ut i Lidingönaturen

By Lidingö stad 2019-05-15

Lidingö stad bygger upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktpersoner Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog och Ulla Bejrum, landskapsarkitekt. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länsstyrelsen.

Contact us

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kommunekolog

Share