• Wkwedcthostjzdxg1jhq

    Välkommen ut i Lidingönaturen

    Lidingö stad May 15

    Lidingö stad bygger upp en guide till naturen som du laddar i mobilen och som sedan hjälper dig att planera utflykter, hitta rätt och hitta pärlor på din tur. Gör appen "Naturkartan" till din följeslagare i skog och mark. Har du tips, bilder, frågor eller synpunkter? Hör av dig via Lidingö stad www.lidingo.se. Kontaktpersoner Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog och Ulla Bejrum, landskapsarkitekt. Naturkartan finansieras delvis av lokala naturvårdsbidrag, LONA, från länss...