Västmanlands hällristningar nu i en bok

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-05-26

I över 40 år har Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam inventerat hällristningar i Västmanland. Nu finns en sammanställning av deras arbete samlat i en bok.

Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, båda hedersdoktorer i arkeologi, har deltagit i olika projekt som inventerat Västmanlands hällristningar sedan i början av 1980-talet. Då fanns det bara 14 kända bildristningar och mindre än 500 platser med skålgropar. Idag känner vi till över 2 100 ristningsytor i länet. De innehåller sammanlagt över 31 000 ristningsfigurer varav 30 000 enbart består av skålgropar.

Genom ett gediget fält- och dokumentationsarbete och med medel från Länsstyrelsen finns nu länets hällristningar samlade i en bok. I boken beskrivs olika typer av ristningar och var i länet du kan hitta dem. Hällristningar med människor, djur, skepp och andra figurer är ovanliga i Västmanland. Skålgropar är vanligare. De kallas även ibland för älvkvarnar och är små runda eller ovala fördjupningar som har knackats in i en häll eller ett stenblock.

Boken Hällristningar i Västmanland finns inom kort att köpa på Västmanlands läns museum och eventuellt hos andra bokhandlare.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.