• Följ med till Stora Bastås

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 09

  Stora Bastås vid Hjälmarens strand bildades i juni 2020 och är ett av länets nyaste naturreservat. I Stora Bastås växer en lövskog av bland annat ek, ask, lind och asp. Genom skogen går en stig. I en glänta vid vattnet kan du slå dig ner på en bänk och njuta av utsikten. På en liten höjd finns ett vindskydd med grillplats. Där möter vi Anders Bastås som i en film berättar om markerna och varför han ville att det skulle bli ett naturreservat. I filmen medverkar även Länssty...

 • Gör en insats för mångfalden i naturen

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 04

  Plocka en stor bukett lupiner på söndag. När blommorna vissnat slänger du dem i påsen med brännbart avfall, INTE i komposten. Då har du gjort en insats för att bekämpa en invasiv främmande art. Lupiner är vackra men blommorna tränger också undan andra växter och tar ibland över helt. Därför räknas den som en invasiv främmande art och är en av de arter som utgör ett hot mot vår biologiska mångfald. Fältbiologerna har utsett 6 juni till ”Stora lupinbekämpardagen”.

 • Tjärnrundan får spång

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 03

  Nu pågår bygget av en spång på en del av Ängsös vandringsled Tjärnrundan. Längs leden ligger två fina rastplatser. Den går dessutom över ett klipparti med härlig utsikt ut över Mälaren.

 • Friluftsbingo med sommartema

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 01

  Plocka smultron, sov utomhus och bygg en bivattnare. Nu finns en ny bingobricka med förslag på friluftsaktiviteter som passar att genomföra under sommaren. Bingobrickan är fylld med 16 förslag på vad du kan göra utomhus under sommaren. De flesta går att genomföra i naturen nära där du bor. Brickan är en del i det arbete som Länsstyrelsen gör för att uppmärksamma Friluftslivets år 2021. Aktiviteterna är anpassad för ett pandemisäkert friluftsliv. Du kan ladda ner bingobrick...

 • Västmanlands hällristningar nu i en bok

  Länsstyrelsen Västmanlands län May 26

  I över 40 år har Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam inventerat hällristningar i Västmanland. Nu finns en sammanställning av deras arbete samlat i en bok. Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, båda hedersdoktorer i arkeologi, har deltagit i olika projekt som inventerat Västmanlands hällristningar sedan i början av 1980-talet. Då fanns det bara 14 kända bildristningar och mindre än 500 platser med skålgropar. Idag känner vi till över 2 100 ristningsytor i länet. ...

 • Fyrbenta medarbetare i Strömsholms hagar

  Länsstyrelsen Västmanlands län May 24

  Nu är Länsstyrelsens fyrbenta medarbetare på plats i Strömsholms naturreservat. I några av hagarna går kossor vars arbetsuppgift är att äta gräs. En del av naturreservatets vandringsleder går igenom hagar med betesdjur. Det gäller framförallt i Billingen och Jordmarken. Utan betande djur riskerar markerna att växa igen. Genom att äta hjälper korna oss att bevara kulturvärden och skapar bra förhållanden för de växter, insekter och djur som trivs i betade marker. Betesdjur k...

 • Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

  Länsstyrelsen Västmanlands län May 17

  Under maj eller juni planerar Länsstyreslsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan. Syftet är att gynna olika arter som behöver brand för att överleva. Totalt ska 4,5 hektar skog brännas. När sker bränningen? Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en naturvårdsbränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge ...

 • Så jobbar Länsstyrelsen för att främja friluftslivet i länets naturreservat

  Länsstyrelsen Västmanlands län May 12

  Under förra året gjorde Länsstyrelsen många insatser för att underlätta för friluftslivet i Västmanlands naturreservat. Till exempel har vi underhållit och röjt miltals av länets leder, lagat och byggt nya spångar, renoverat och byggt nya eldstäder och rastplatser. Under 2020 såg vi att besökstrycket ökade i flera av länets naturreservat. Förutom att utforska Hälleskogsbrännan ville besökarna gärna till reservat med bad- och grillmöjligheter som till exempel Ängsö. Det gj...

 • Länsstyrelsens medarbetare anländer till Aggarön

  Länsstyrelsen Västmanlands län May 11

  Tisdagen den 11 maj anlände några av våra viktigaste medarbetare till Aggarön. Det rör som cirka 30 kor och kalvar vars jobb är att beta på ön under sommaren. Djuren fick en kortare båttur från fastlandet innan de bokstavligen rusade iväg in i hagen. Och det är i hagarna de kommer att jobba genom att äta. Det är bra för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Utan betande djur skulle markerna växa igen. De arter som trivs i betade marker skulle minska ...

 • Hur många naturreservat har du besökt?

  Länsstyrelsen Västmanlands län Apr 28

  Västmanland har i dagsläget 124 naturreservat. Fyra är nya och har bildats det senaste halvåret. Därför har vi nu uppdaterat den krysslista vi tog fram förra året. Krysslistan kan du hämta i Länsstyrelsens reception eller ladda ner i Naturkartan och från vår webbplats. Just nu pågår Friluftslivets år 2021. Tanken med året är att fler ska upptäcka friluftsliv och att det inte behöver vara särskilt komplicerat att utöva. Varje månad under året har ett tema. Under maj månad ä...

 • Ovanliga fisken asp leker i Strömsholm

  Länsstyrelsen Västmanlands län Apr 21

  Just har du möjlighet att se fisken asp vid Strömsholms slott. Varje år simmar fiskarna upp från Mälaren för att fortplanta sig i det strömmande vattnet här kring slottet. Fisken asp är en hotad och ovanlig fiskart. Ta chansen att spana efter fiskarna som kan vara upp till en meter långa och väga över tio kilo! De är bara kvar här i en till två veckor. Aspen är fredad och det är förbjudet att fiska den från 1 april till 31 maj. Du har bäst möjlighet att se fiskarna vid rid...

 • Brandrök från Björnön idag

  Länsstyrelsen Västmanlands län Apr 15

  Idag torsdag planerar Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Under framförallt eftermiddagen kan lukt av brandrök kännas och synas i området. Räddningstjänsten är informerad om att arbetet utförs. Det är två ytor på totalt 2,5 hektar med gräs som ska brännas. Ytorna ligger i närheten av varandra långt ner på södra delen av Björnön i det som förut var ett stugbyområde. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa...

 • Bilvägen genom Hälleskogsbrännan drabbad av tjällossning.

  Länsstyrelsen Västmanlands län Apr 09

  Tjälen är på väg att gå ur marken. Det betyder att vägarna i naturreservatet Hälleskogsbrännan är drabbade av tjällossning och och väldigt mjuka. På grund av detta är det just nu begränsad fordonsvikt på vägarna in till naturreservatet. Maxvikten är 12 ton för fordon som passerar in/utfarter till Hälleskogsbrännan. Det går fortfarande att åka bil genom naturreservatet, men det gäller att ta det lugnt och välja spår.

 • Friluftsbingo med vårtema

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 30

  Lyssna efter gök, känn gräs mellan tårna och bygg holkar åt fåglar eller insekter. Det är några av de friluftsaktiviteter som finns med på den nya bingobricka som Länsstyrelsen har tagit fram inför påsken. Du kan spela bingospelet själv eller tillsammans med dina närmaste. Bingobrickan är fylld med 16 förslag på vad du kan göra utomhus under våren. Aktiviteterna är anpassad för ett pandemisäkert friluftsliv. De flesta går att genomföra i naturen nära där du bor. Brickan är...

 • Upptäck våren i Ekholmens naturreservat

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 26

  Är du trakterna kring Strömholm kanske det kan vara värt att göra ett besök i något av de tre små naturreservaten Ekholmen, Häggholmen och Lindholmen. De tre ligger granne med varandra i odlingslandskapet. Just nu har blåsippor, vårlök och hassel börjat blomma. Bland träden sjunger bofinkar och spindlar och skalbaggar börjar vakna till liv efter vintern. Bilderna är tagna i Ekholmen torsdagen den 25 mars.

 • Naturvårdsbränning på Björnön för att gynna vilda bin

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 24

  Under våren kommer Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa en blomstrande slåtteräng som förhoppningsvis kommer att locka vilda bin. Totalt ska 2,5 hektar gräs brännas bort. När sker bränningen? Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras oc...

 • Vi bygger bostäder i Strömsholms naturreservat – för insekter alltså

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 23

  Just nu pågår arbetet med att bredda riksväg 56 mellan Västerås och Kvicksund. Det innebär att flera träd längs med vägen har sågats ner. En del av de stockar från framförallt ek har vi tagit hand om. De har vi placerat ut på Billingen och Jordmarken i Strömsholms naturreservat. Förhoppningen är att stockarna ska locka till sig insekter som lever i gamla multnande träd. Men vi hoppas att även olika svampar, mossor och andra växter ska trivas på stockarna.

 • Nu skyddar vi flyttfåglarna

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 15

  Från och med idag, den 15 mars, fram till och med den 15 maj tillhör Gnien fåglarna. Under den här perioden kommer många svanar, gäss, änder och vadare att rasta i naturreservatet. För att de ska få vara ifred är det inte tillåtet att stanna till i reservatets vattenområden, till exempel för att fiska. Du får färdas med båt eller paddla kanot genom området utan att stanna upp. Det är också tillåtet att besöka reservatets fågeltorn. Från tornet har du fin utsikt över område...

 • Leta vårtecken med en friluftskompis

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 11

  Fler skulle komma ut i naturen om de hade någon att vara där med. Mars månadstema under Friluftslivets år är #friluftskompis. Därför vill vi pusha dig som är van att vara ute i naturen till att ta med någon när du beger dig ut. Det kan vara du som förälder som tar med dig dina barn ut i ett naturreservat, barn som leker med syskon ute i en skogsdunge nära hemmet eller en kompis som tar med sig en annan kompis på en promenad. Kanske kan ni leta vårtecken tillsammans? I natu...

 • Här trivs havsörnar

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 05

  Den här veckan har vi haft fokus på havsörn i sociala medier och i Naturkartan. Inför helgen kommer tips på naturreservat där vi vet att du med lite tur kan få se havsörn. Frösåker – Ett naturreservat vid Mälaren där det finns flera rastplatser med grillmöjligheter. Strömsholm – Ta dig till platser i naturreservatet som ligger ner mot Mälaren. Hälleskogsbrännan – Det går att se havsörn även här. Det gäller bara att lyfta blicken och ha tålamod. Ängsö – Ta en picknick på n...

 • Havsörnar trivs runt Ängsö

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 02

  I naturreservatet Ängsö har du stor chans att se havsörnar. Bäst chans är det längs stränderna ut mot Granfjärden. Ofta sitter det örnar på isen eller uppe i höga träd. Har du en kikare kan de vara lättare att se. Längsmed vandringslederna ut mot Granfjärden finns flera rastplatser med grillar och ved. På Ängsö går det även att se hur stor en havsörn är på riktigt nära håll. Vid utsiktsplattformen vid Dalins trädgård sitter en trä-modell av en havsörn i naturlig storlek.

 • Örn-koll under sportlovsveckan

  Länsstyrelsen Västmanlands län Mar 01

  I år genomför vi en temavecka med fokus på havsörn i våra olika kanaler under vecka 9. Vi kommer till exempel att tipsa om flera platser där det är lite större chans att få se en havsörn. Under flera år har Länsstyrelsen bjudit in allmänheten till en örnskådningsdag på Ängsö. Ifjol kunde inte evenemanget genomföras då det inte fanns is på Mälaren. Nu finns isen men pandemin och omständigheterna kring den gör att vi inte heller i år bjuder in till en gemensam örnskådningsda...

 • Skidåkning i rofylld vildmark

  Länsstyrelsen Västmanlands län Feb 19

  Vet du om att du inte behöver ta dig till fjällen för att åka skidor i Lappland? Längs länsväg 233 utanför Skinnskatteberg hittar du naturreservatet Lappland. Här kan du just nu skida över snötäckta myrar. Antingen åker du i de spår som andra besökare har skapat eller så väljer du att göra ditt alldeles egna spår. Har du tur kan du hitta spår i snön där lodjur har gått. Och det gäller kanske att passa på medan snön finns kvar eftersom långtidsprognosen visar på flera dagar...

 • Plogning och sandning

  Länsstyrelsen Västmanlands län Feb 12

  Det är många som frågar oss om det är plogat i Hälleskogsbrännan just nu. Och jovisst är det plogat, både i Hälleskogsbrännan och vägen som går till grannreservatet Fermansbo urskog. Under kvällen den 12 februari kommer även vägen till och från Grävlingsberget i Hälleskogsbrännan att sandas.

 • Vinter på Östra Holmen

  Länsstyrelsen Västmanlands län Feb 12

  Just nu när isen ligger tjock på Västeråsfjärden är det många som åker skridskor, skidor eller promenerar runt Östra Holmen, som är en av tre öar som ingår i naturreservatet Hästholmarna. Många tar också en paus vid någon av öns badplatser. Några tar sig till och med tid att promenera på Östra Holmens korta naturstig. Har du inte gjort det tidigare så passa på nu – det är en helt annan upplevelse än under sommaren och garanterat myggfritt. Längs naturstigen står några gaml...

 • Vintrig friluftsbingo

  Länsstyrelsen Västmanlands län Feb 04

  Leta en mistel, se på stjärnhimlen eller besök ett naturreservat du inte varit i förut. Det är några av de utomhusaktiviteter som finns med på den friluftsbingobricka som du nu kan ladda ner. Länsstyrelsen samordnar Friluftslivets år 2021, som har fått anpassas efter pandemin och rådande restriktioner. För att ge friluftsåret en bra start släpps nu en friluftsbingo med vintertema som du kan skriva ut och spela själv eller med dina närmaste. Den kommer att följas av fler år...

 • Vandringsleden röjd i Vinnsjömossen

  Länsstyrelsen Västmanlands län Feb 03

  Nu har vi röjt vandringsleden i Vinnsjömossen. Tidigare i vinter hade många träd blåst ner och fallit kors och tvärs över leden. Vi håller tummarna att inte fler träd blåser ner! Om du upptäcker fler träd över stigen, hör gärna av dig till oss till exempel genom att använda rapporteringsfunktionen i appen.

 • Nu börjar friluftslivets år och projektet Luften är fri!

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jan 04

  Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Det kan vara i naturen långt borta eller i den natur som bokstavligen finns runt hörnet. För friluftsliv är helt enkelt olika aktiviteter som du gör utomhus och efter din egen förmåga. Varje månad under friluftslivets år har ett tema. Vad sägs om friluftskompis, äta ute eller kanske temat jag har aldrig…? Inom ramen för varje tema kommer...

 • Nu kan du besöka utsiktplattformen på Ängsö igen

  Länsstyrelsen Västmanlands län Nov 06

  Utsiktplattformen vid Dalins trädgård i Ängsö naturreservat har varit avstängd en längre tid. Under den här tiden har ett omfattande renoveringsarbete pågått. Men nu är arbetet klart och plattformen och grillplatsen bredvid som varit avstängda går åter att besöka. Tidigare i år upptäcktes omfattande rötskador på plattformen och spången ut till plattformen. Nu har stora delar av träkonstruktionen bytts ut. De gamla delar som klarat sig ifrån röta har behållits och återanvän...

 • Nu förbereder länet Friluftslivets år 2021

  Länsstyrelsen Västmanlands län Nov 04

  Under nästa år ska fler få möjlighet att upptäcka de positiva effekter som natur och friluftsliv kan ge. Då startat det nationella projektet Friluftslivets år 2021. Torsdagen den 5 november samlas olika aktörer kopplade till friluftsliv digitalt och på Aros Congress Center i Västerås för att gemensamt förbereda ett år i friluftslivets tecken. Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsa, ekonomi och miljö. För att få fler att upptäcka friluftslivets ...

 • Utsiktsplattformen vid Lagårdssjön avstängd

  Länsstyrelsen Västmanlands län Nov 02

  Just nu pågår renovering av utsiktsplattformen vid Lagårdssjön i Strömsholms naturreservat. Anledningen är att bärande delar av plattformen har rötskador. Arbetet innebär att plattformen är avstängd. De rötskadade delarna i konstruktionen kommer att bytas ut. Under renoveringstiden kommer plattformen att vara helt avstängd. Arbetet beräknas vara klart i december. Just nu rastar en hel del gäss vid Lagårdssjön. Om du vill titta på dem under tiden plattformen renoveras kan d...

 • Lyssna på Ängsös kulturstig

  Länsstyrelsen Västmanlands län Oct 22

  Nu kan du lyssna på korta berättelser om kulturhistorien i naturreservatet Ängsö. Berättelserna ligger som ljudfiler här i naturkartan. Att naturreservatet Ängsö bjuder på fina naturupplevelser känner säkert många till. Det finns flera vandringsleder och många fina picknickplatser. Reservatet är även värd en utflykt för den som är intresserad av historia. Det var till exempel i Berg som de första människorna bosatte sig på ön. Runt Berg finns idag många spår efter deras li...

 • Snart börjar älgjakten

  Länsstyrelsen Västmanlands län Oct 07

  På måndag den 12 oktober startar älgjakten i Västmanlands län. Älg jagas från och med en timme före solens uppgång fram till solens nedgång. Du som vill ut och plocka svamp eller vandra ska inte känna dig rädd för att gå ut i skogen. Jägare vet att andra kan röra sig i markerna och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Både i det som är naturrese...

 • Renoveringsarbetet på Ängsö drar ut på tiden

  Länsstyrelsen Västmanlands län Oct 02

  Utsiktsplattformen och spången ut till plattformen vid Dalins trädgård på Ängsö är fortfarande avstängda. Under renoveringsarbetet har mer skador upptäckts vilket gör att arbetet drar ut på tiden. Tidigare i år upptäcktes svåra rötskador på spången och plattformen. För en dryg månad sedan startade renoveringsarbetet. Tanken var att plattformen skulle vara klar och kunna öppnas i början av oktober. Men under arbetets gång har mer rötskador upptäckts som måste åtgärdas. Det ...

 • Nu finns Hemfallet med i Naturkartan

  Länsstyrelsen Västmanlands län Sep 24

  Hemfallet är ett av länets nyare naturreservat. Området ligger norr om Västerås mellan Skultuna och Tillberga. Det är inte stort men bjuder på omväxlande och dramatisk terräng. Om du följer den cirka 800 meter långa stigen får du klättra både upp och ner över bergsknallar medan du tar dig runt i området. Väl uppe på höjderna har du fin utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. Det finns inga färdigställda rastplatser men gott om stenar eller liggande gamla träd som du...

 • Torprenovering på Aggarön

  Länsstyrelsen Västmanlands län Sep 16

  Just nu pågår renovering av Lindsbotorpet på Aggarön. Torpet har haft rötskador som lagats. Ytterväggarna har fått ny panel och under onsdagen har de målats. Arbetet har utförts i traditionell teknik även om elverktyg har använts. Lite arbete återstår inne i byggnaden. När det är klart kommer Röda logen vid Jutehällen också att renoveras. Även där kommer rötskadat timmer i stommen att bytas ut.

 • Vandringens dag

  Länsstyrelsen Västmanlands län Sep 11

  Lördag 12 september arrangeras STF Vandringens dag över hela landet. STF Västerås meddelar på sin webbplats att de inte kommer att kunna genomföra någon gemensam vandring i Västerås i år. Men de tycker så klart att du kan vandra ändå. De tipsar om att använda appen Naturkartan Västmanland för information om vandringsleder. Och vi kan ju inte annat än att hålla med. Just nu i september tipsar vår reservatsförvaltare Mats om att det är trevligt att vandra i naturreservatet S...

 • Utsiktsplattformen på Ängsö renoveras

  Länsstyrelsen Västmanlands län Sep 04

  Nu pågår renoveringen av utsiktsplattformen vid Dalins trädgård på Ängsö. Arbetet innebär att spången ut till plattformen och grillplatsen bredvid är avstängd. Tidigare i år upptäcktes att utsiktsplattformen var svårt rötskadad. Även delar av spången ut till plattformen var drabbad. Nu är den gamla plattformen riven och en ny ska byggas. Under byggarbetet kommer spången ut till plattformen vara avstängd. Även grillplatsen bredvid utsiktsplattformen stängs av. Arbetet beräk...

 • Länsstyrelsen gräver fram sand för att gynna bin

  Länsstyrelsen Västmanlands län Aug 31

  Måndag och tisdag vecka 36 arbetar Länsstyrelsen med att skapa öppna ytor med sand för att hjälpa pollinerande insekter. Arbetet sker i Stengärdets naturreservat söder om Kungsör och på Sveaskogs marker runt Riddarhyttan. Åtgärderna är en del av regeringens satsning för att gynna vilda pollinatörer. Många insekter, svampar, blommor och andra växter är beroende av solbelysta öppna sandytor för sin överlevnad. Vissa arter, som praktbyxbiet, bygger sina bon där medan andra fi...

 • Bada på Ängsö?

  Länsstyrelsen Västmanlands län Aug 12

  Visste du att det är ungefär lika långt att gå från parkeringen vid Ängsö slott till badplatsen vid Gåsvik som från parkeringen vid Dyvik? De senaste dagarnas värme och sol gör att många besöker Ängsö och vill ta sig ett dopp. Vissa dagar har parkeringen vid Dyvik blivit full och bilar har parkerats efter vägen. Om du vill sola och bada eller ta en picknick på klipporna går det lika bra att ställa bilen på parkeringen vid slottet. Promenaden ut till badplatsen är nästan li...

 • Ta hand om varandra och naturen!

  Länsstyrelsen Västmanlands län Aug 07

  Ta hand om varandra och naturen nu i coronatider. Tack för att du håller ut och håller avstånd, även i naturen! Se filmen på YouTube!

 • Plocka blåbär

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jul 21

  Just nu finns det fullt av blåbär i våra västmanländska skogar! Om du inte är så van vid att gå ut i skog och mark kan vi tipsa om att plocka blåbär i naturreservatet Lappland. Där kan du ställa bilen på någon av naturreservatets parkeringar och gå ut på myrarna. Du behöver inte gå långt för att hitta blåbär och du kommer hela tiden höra bilarna som åker förbi på väg 233. Ta med stövlar och myggmedel!

 • I drottning Kristinas spår - Hemestertips

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jul 10

  Precis utanför Kungsör vid Mälarens strand ligger naturreservatet Jägaråsen. Som namnet antyder ligger reservatet på en ås. Rullstensåsen är välbevarad och förutom fin natur finns här spår av historien. På åsens krön hittar du drottnings Kristinas ridbana. Det är en labyrint som enligt sägnen använts av drottning Kristina när hon vistades i trakten. Från labyrinten har du fin utsikt ut över Mälaren och delar av Kungsör. Genom naturreservatet går flera trevliga stigar som t...

 • Bada från klippor i Naddennäset - Hemestertips

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jul 08

  Naturreservatet Naddennäset ligger på en udde som ramas in av sjöarna Stora och Lilla Nadden. Här kan du njuta av vackra skogsmiljöer och kanske ta ett dopp från klipporna. I området finns två slingor, en som är cirka 1,4 kilometer och en annan som är cirka 4,2 kilometer. Om du vill njuta av en solnedgång över vattnet kan du följa den branta stigen från parkeringen upp mot Hillersberget där det finns bänkar att sitta på. Naturreservatet ligger strax utanför Ramnäs längs me...

 • Har du provat att skåda humlor?

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jul 06

  Fågelskådning känner säker många till men varför inte prova på humleskådning? Vi är väldigt stolta över den broschyr om humlor vi tog fram tidigare i år. I broschyren beskrivs de humlor som finns i länet. Vissa är vanliga och lätta att se medan andra är väldigt sällsynta. I slutet av broschyren finns en krysslista. De vanligaste humlorna är markerade i fet stil. Använd broschyren och krysslistan och ta dig ut till ett naturområde eller sätt dig på en gräsplätt utanför ditt...

 • Vilka fjärilar trivs just nu i din närhet?

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jul 01

  Har du provat att fjärilsskåda? Ta en promenad eller sätt dig vid en blomsterrabatt och spana. Vad ser du för fjärilar? Har du inte redan hämtat fälthandboken om fjärilar på Länsstyrelsen så går det bra att komma till vår reception och ta ditt exemplar. I boken beskrivs fjärilarna med både texter och fina bilder. Det finns även en lista på vilka blommor de gillar att söka föda på under våren och sommaren.

 • Aktiv i Aspenstorp - Hemestertips

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 30

  Gillar du att cykla mountainbike, springa trail eller bara strosa längs stigar, då är naturreservatet Aspenstorp någonting för dig. Naturreservatet som ligger intill Sala silvergruva har flera system av stigar både inne i och utanför reservatet. Området är fullt av spår från den gruvbrytning som bedrivits här i flera hundra år, till exempel gruvhål. Längs en promenadslinga står informationstavlor som berättar om områdets historia. Texterna på informationstavlorna finns äve...

 • Vandra i Ormdalen - Hemestertips

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 22

  Gillar du vandring genom grön och frodig natur då är naturreservatet Ormdalen värt ett besök. Det är nästan lite djungelkänsla i skogen eftersom bäckarna och de djupa dalarna gör luftfuktigheten hög. Här är också mycket grönska i form av ormbunkar och lingonris. Du kan välja att strosa fram och tillbaka i längs den 1,5 kilometer långa stigen i naturreservatet och ta en paus vid Ormputtens vindskydd. Eller så vandrar du hela slingan, som heter Ormdalsstigen. Det är en sling...

 • Tips om hemester i Västmanlands natur- och kulturmiljöer

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 16

  Kryssa länets naturreservat, bygg ett bihotell eller gå på fjärilsspaning med din hemgjorda fjärilshåv. Under sommaren kommer Länsstyrelsen Västmanland att tipsa om olika naturreservat, kulturmiljöer och aktiviteter du kan göra i din trädgård eller i ett grönområde nära dig. Tipsen kommer att publiceras på Länsstyrelsens sociala medier och i den digitala friluftsguiden Västmanlands naturkarta. Sommarlovet och semestern kommer att bli annorlunda i år. Folkhälsomyndighetens ...

 • Naturmorgon sänder från Aggarön

  Länsstyrelsen Västmanlands län Jun 12

  Radioprogrammet Naturmorgon gästar Västmanland och naturreservatet Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i morgon lördagen den 13 juni. Hela programmet kommer att sändas ifrån olika delar av naturreservatet. Utgångspunkt för sändningen är Aggarön. Där kommer programledare Mats Ottosson att ha flera gäster, bland annat från Länsstyrelsen. Våra biologer Karin Sandberg och Markus Rehnberg kommer att berätta om träd och fåglar. Ute på Mälaren kommer reservatsförvaltare Alf Ericson att å...